Polkujuoksuetiketti

Polkujuoksijan etiketti & kilpailusäännöt

Nämä säännöt ovat yhteiset Trail Tour Finland ja Ultra Trail Tour Finland -sarjojen osakilpailuille, ja ne koskevat kyseisten tapahtumien kaikkia juoksumatkoja.

BTTF- ja UTTF-osakilpailujen järjestäjät suosittelevat, että samoja sääntöjä sääntöjä käytettäisiin kaikissa Suomessa järjestettävissä polkujuoksutapahtumissa.

Järjestäjä linkittää ”Polkujuoksijan etiketin” kisasivuilleen ja täydentää kilpailijalle annettavia ohjeita kunkin tapahtuman vaatimalla lisäinformaatiolla.

Suosittelemme kisajärjestäjien lisäävän tapahtumasivuillaan olevien ohjeiden alkuun maininnan: “Kilpailussa käytettävät säännöt ja ohjeet perustuvat Polkujuoksijan etikettiin seuraavilla lisäyksillä ja poikkeuksilla”.

POLKUJUOKSUN MÄÄRITELMÄ

Polkujuoksu on juosten/kävellen käytävä kilpailu järjestäjän ennalta määrittämällä ja merkitsemällä reitillä. Polkujuoksureitit kulkevat pääsääntöisesti luonnossa olevilla poluilla tai vastaavilla urilla. Reitit vaihtelevat pituudeltaan ja haasteeltaan. Luonteenomaista polkujuoksulle on luonnon tarjoama seikkailullisuus ja elämyksellisyys.

 • Elämyksellistä ja seikkailullista luonnossa tapahtuvaa liikuntaa ja kilpailua merkityillä reiteillä
 • Reitit voivat olla teknisesti ja profiililtaan helppoja tai haastavia
 • Polkujuoksussa korostuvat eettisesti ja moraalisesti kestävät elämänarvot ja luonnon kunnioitus
 • Kilpailuja juostaan taajamien lähistöllä, mutta myös haastavissa erämaaolosuhteissa
  • Huoltovälit ovat vaihtelevat
  • Evakuoinnit voivat olla haastavia
  • Juoksijan tulee selvitä vaikeissakin olosuhteissa itsenäisesti
 • Kisojen huolto tapahtuu kolmen päätyypin mukaisesti
  • Vapaa huolto / free aid
  • Osittain itse huollettu / semi autonomy
  • Itse huollettu / full autonomy

POLKUJUOKSUKISOJEN YLEISSÄÄNTÖJÄ

 • Roskaaminen on aina kielletty.
 • Toista juoksijaa, toimitsijaa, yleisöä ja muita polulla liikkuvia kunnioitetaan.
 • Noudatetaan jokamiehenoikeuksia.
 • Noudatetaan puhtaan urheilun sääntöjä (ADT).
 • Reitillä olevia luonnonvesiä saa hyödyntää omalla vastuulla.
 • Pyritään välttämään kertakäyttöastiota, joten muki kuuluu jokaisen polkujuoksijan varustukseen.
 • Suositeltavaa kuljettaa poluilla aina mukana: merkinantopilliä, avaruuslakanaa, elastista sidettä ja ladattua puhelinta. Nämä ovat yleisesti myös järjestäjän pakolliset minimivarusteet.
 • Tarkista pakolliset varusteet kisajärjestäjän ohjeesta.
 • Juoksijan saattaminen on yleisesti ottaen kiellettyä, mutta voidaan joillain reittiosuuksilla myös sallia.
 • Jos osanottaja käyttää kisassa vaellus- tai juoksusauvoja, ne tulee kuljettaa mukana lähdöstä maaliin.
 • Suorituksen aikana rikkoutuneen varusteen saa vaihtaa virallisella huoltopisteellä.
 • Järjestävän organisaation pelastus- ja ensihoitohenkilöstön palvelujen käyttö on sallittua kesken suorituksen, tietyissä rajoissa.
 • Keskeyttäminen on mahdollista pääsääntöisesti ainoastaan huoltopisteillä.
 • Tapahtuman järjestäjä ei ole velvollinen kuljettamaan keskeyttänyttä juoksijaa pois maastosta, mikäli kyseessä ei ole vakava tapaturma.
 • Ensiaputilanteissa muita juoksijoita saa ja pitää auttaa. Hätätilanteessa on juoksijoiden kesken sallittua jakaa varusteita, juomista ja energiaa. Auttaminen kannattaa aloittaa autettavan omilla varusteilla.
 • Koirien ja muiden lemmikkien ottamisesta kilpailuun tulee sopia järjestäjän kanssa.

REITIN MERKITSEMINEN

Polkujuoksureitti merkitään siten, että juoksijan pystyy seuraamaan reittiä vaivattomasti, eikä reitillä pysymiseen tarvita suunnistus- tai kartanlukutaitoa. Yleisesti reitin merkkaamiseen käytetään merkkiviirejä, merkkausnauhaa ja nuoliopasteita. Ennen kuin lähdet polulle,tarkista millaisia reittimerkkejä tapahtumassa käytetään.

SUOSITELLUT IKÄRAJAT ERI MATKOILLE

42km ja pidemmät 18 vuotta

Alle 42 km 15 vuotta

Alle 15-vuotiaille nuorten sarjat riippuen tapahtuman järjestäjästä.

Kisajärjestäjä voi poiketa ikärajoista, mikäli reitti ja olosuhteet sen sallivat.

SARJAT

Yleinen Naiset / Miehet (TTF ja UTTF)

Järjestäjä voi halutessaan palkita ikäsarjat

VAKUUTUKSET

Järjestäjä ei ole velvollinen vakuuttamaan juoksijoita. Ellei erikseen toisin mainita, juoksijat huolehtivat omasta vakuutusturvastaan.

PAKOLLISET VARUSTEET

Kunkin tapahtuman järjestäjä määrittelee tapahtuman pakolliset varusteet. Varusteet määritellään tapahtuman luonteen mukaan, ja tarkoituksena on juoksijoiden turvallisuuden parantaminen.

Osallistujan vastuulla on tarkistaa pakollisten varusteiden lista tapahtuman kotisivuilta.

Järjestäjä voi tarkistaa osanottajan varusteet tapahtuman aikana. Varustetarkastukset järjestetään useimmiten numeroiden jaon yhteydessä, mutta niitä voi olla myös juoksun yhteydessä pistokokeina esimerkiksi huoltopisteillä.

Järjestäjän tulee listata pakolliset varusteet tapahtumansa kotisivuille siten, että lista on luettavissa ilmoittautumisen avautuessa.

HUOLTO JA KILPAILIJAN AVUSTAMINEN

Huollolla tarkoitetaan kaikkea kilpailijan suorituksen avustamista kilpailun aikana, pois lukien sanallinen avustaminen kuten ohjeistaminen, kannustaminen ja väliaikojen välittäminen.

Huolloksi lasketaan myös kilpailijan itse tai muun henkilön etukäteen reitin varrelle toimittama materiaali, jonka kilpailija ottaa käyttöön kilpailun aikana.

Huoltorajoituksista riippumatta juoksija saa kuitenkin vaihtaa kilpailun aikana suorituksen kannalta olennaisen varusteen, jos se on särkynyt tai vahingoittunut. Tällainen on esimerkiksi valaisin pimeällä juostessa.

Kilpailija on aina velvollinen antamaan tarvittavaa ensiapua kanssakilpailijalleen tilanteen niin vaatiessa – riippumatta kilpailussa käytettävästä huoltotavasta.

Polkujuoksukisoissa voidaan noudattaa alla olevia huoltokäytäntöjä.

Kaikille käytännöille on kuitenkin yhteistä se, että kilpailijan on fyysisesti selvittävä reitistä omin voimin. Työntäminen/vetäminen ym. ulkopuolisen huoltajan antama fyysinen apu on aina kielletty.

Järjestäjä ilmoittaa kisassa voimassa olevan huoltokäytännön tapahtumasivuillaan ilmoittautumisen avautuessa.

1. VAPAA HUOLTO – FREE AID

Kilpailijan juoma-, energia- ja varustehuoltoa saa suorittaa vapaasti reitin varrella.

Kilpailijan on kuitenkin kannettava pakolliset varusteet koko kilpailusuorituksen ajan.

Kilpailijan ja henkilökohtaisten huoltajien on huolehdittava, että roskia ei jää luontoon.

Mikäli sääntöä rikotaan, voidaan rangaistus määrätä huollettavalle juoksijalle.

2. OSITTAIN ITSE HUOLLETTU – SEMI AUTONOMY

Juoksija vastaa itse omasta huollostaan: varusteet, juoma- ja energiahuolto.

Juoksija huolehtii myös, että roskia ei jää luontoon, vaan ne toimitetaan roska-astiaan, joko huoltopisteelle tai maaliin.

Virallisilla, ennakkoon ilmoitetuilla huoltopisteillä juoksija voi hyödyntää tapahtumaorganisaation tarjoamaa huoltoa kuten juoma- ja energiatäydennystä.

Näiden huoltopisteiden yhteydessä juoksijan on mahdollista ottaa vastaan myös ulkopuolista apua kuten energiatäydennyksiä omalta huoltajaltaan.

Virallisten huoltopisteiden tarjoilu vaihtelee tapahtumakohtaisesti pelkästä juomavedestä ja roskiksesta myös runsaampiin tarjoiluihin.

Yleisesti huoltopisteiltä saa ottaa matkaan mukaan ainoastaan lisää juotavaa.

Juoksijan tulee selvitä omin avuin huoltopisteiden välinen matka.

Huoltopisteiden välit vaihtelevat viidestä jopa 30 kilometriin.

Koska huoltopisteiden tarjoilut vaihtelevat tapahtumittain, järjestäjä ilmoittaa tapahtumasivuillaan alustavan suunnitelman huoltopisteiden määrästä, sijainnista reitin varrella (kartta/etäisyys lähdöstä) sekä suuntaa-antavasti tarjoilujen sisällöstä jo ilmoittautumisen avautuessa.

Huoltopisteiden määrä on useimmiten rajoitettu, koska huoltopisteiden määrä vaikuttaa ITRA:n* sertifiointiin ja tapahtumasta jaettaviin ITRA-pisteisiin.

Myös mahdollisuus huoltopisteiden rakentamiseen erämaa- tai kansallispuiston ympäristöön vaikuttaa huoltopisteiden määrään.

ITRA = International Trail-Running Association

3. ITSE HUOLLETTU – FULL AUTONOMY

Kilpailija kantaa kaiken tarvitsemansa energian, juoman ja varusteet mukanaan lähdöstä maaliin.

Reitin varrella ei ole lainkaan järjestettyä huoltoa, pois lukien mahdolliset ensiapupisteet.

Juoksija huolehtii myös, että roskia ei jää luontoon, vaan ne toimitetaan roska-astiaan, joko huoltopisteelle tai maaliin.

KESKEYTTÄMINEN

Keskeyttämisestä tulee aina ilmoittaa tapahtumajärjestäjälle kunkin tapahtuman antamien ohjeiden mukaisesti.

Keskeyttäminen on mahdollista pääsääntöisesti ainoastaan huoltopisteillä.

Tapahtuman järjestäjä ei ole velvollinen kuljettamaan keskeyttänyttä juoksijaa pois maastosta. Huoltopisteet saattavat olla keskellä erämaata, eikä kuljetusten järjestäminen välttämättä ole mahdollista kuin kiireellisissä hätätapauksissa.

Järjestäjä voi terveydellisiin syihin vedoten keskeyttää kilpailijan suorituksen.

Mikäli kilpailija käyttää kilpailun aikana sellaisia ensiapuryhmän palveluita, jotka antavat epäreilua kilpailullista etua, tai mikäli suorituksen jatkaminen ensiavun jälkeen vaarantaa kilpailijan terveyden, kilpailija joutuu aina keskeyttämään. Esimerkkinä edellisestä ensiapupisteellä annettu suonensisäinen nesteytys kesken kilpailusuorituksen.

Järjestäjä on velvollinen ohjeistamaan tapahtumassaan käytössä olevista keskeytyskäytännöistä kilpailuohjeissaan.

REITILTÄ POIKKEAMINEN JA OIKAISEMINEN

Reitiltä poikkeaminen ja oikaiseminen hyötymistarkoituksessa on kielletty.

Juoksija saa kuitenkin poistua reitiltä esimerkiksi hyödyntääkseen luonnonvesiä, jos järjestäjä ei ole toisin määrännyt.

Reitiltä poistuttuaan kilpailijan on kuitenkin palattava takaisin samasta kohdasta, josta hän on alunperin poistunut. Myös reitiltä vahingossa poistuneen kilpailijan on palattava takaisin siihen kohtaan, jossa reitiltä poikkeaminen on tapahtunut.

AIKASAKOT JA HYLKÄÄMINEN

Kilpailutoimitsijat seuraavat sääntöjen noudattamista, mutta myös kanssakilpailija voi jättää protestin sääntörikkomuksesta.

SÄÄNTÖ AIKASAKKO – HYLKÄÄMINEN
Kilpailumatkan pituus ≤ 30km 31-60 > 60km
Järjestäjän ohjeiden noudattamatta jättäminen tai kisajärjestäjän muiden sääntöjen rikkominen Kilpailunjohtajan päätös
Oikaiseminen Kilpailunjohtajan päätös
Puuttuva pakollinen varuste (Kilpailun aikaisessa pakottavassa ensiaputilanteessa käytetyn varusteen puuttuminen ei johda rangaistukseen.) Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Varustetarkastuksesta kieltäytyminen Hylkääminen
Roskaaminen Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Epäurheilijamainen käytös Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Avun tarpeessa olevan auttamatta jättäminen Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Ulkopuolisen avun käyttäminen huoltopisteiden ulkopuolella: kaikenlainen huolto, varusteiden ottaminen, nesteen ja energian tai varusteiden täydentäminen, viilennys tai saattaminen Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Huijaaminen (esim. kulkuneuvon käyttö, numerolapun jakaminen toisen juoksijan kanssa) Hylkääminen
Kilpailunumero ei ole näkyvissä Aikasakko 5min Aikasakko 5min Aikasakko 5min
Ajanottosirun puuttuminen Kilpailunjohtajan päätös
Ajanotto-, huolto- tai kontrollipisteellä käymättä jättäminen Kilpailunjohtajan päätös
Myöhästyminen ennalta ilmoitetusta cut-off -määräajasta tietyllä reittipisteellä Suoritus keskeytyy
ADT-sääntöjen rikkominen (esimerkiksi suonensisäinen nesteytys suorituksen aikana) Suoritus keskeytyy / Hylkääminen
Sauvojen ottaminen mukaan kesken kisan tai niiden jättäminen reitin varrelle. Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h
Varusteiden jättäminen reitin varrella muualle kuin huoltopisteelle (pl. pakolliset varusteet ja sauvat jotka on kuljetettava lähdöstä maaliin) Aikasakko 15min Aikasakko 30min Aikasakko 1h

PROTESTIT

Protestit tulee esittää kirjallisena tapahtuman johdolle viimeistään kahden tunnin sisällä sääntöjä rikkoneen juoksijan tai protestin jättävän juoksijan saavuttua maaliin. Aikaraja lasketaan jälkimmäisen juoksijan maaliintulosta. Muut protestit on jätettävä viimeistään 2 tuntia maalin sulkeutumisen jälkeen. Tulokset ovat virallisia 2 tuntia kisaan annetun määräajan päättymisen jälkeen.

LOPULLISET KILPAILUOHJEET JA VIIME HETKEN MUUTOKSET

Kilpailuohjeet ja viime hetken muutokset kilpailussa käytettäviiin sääntöihin on tehtävä viimeistään tuntia ennen kyseisen kisamatkan lähtöä.

Muutokset on oltava luettavissa lähtöpaikalla.

Järjestäjä on velvollinen informoimaan kilpailijoita myös muita kanavia käyttäen. (Esim. sähköposti, kotisivut, sosiaalinen media, kisakuulutus)

JÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA

 • Järjestäjän vastuu osallistujista on jakamaton
 • Osallistujien tiedottaminen tapahtuman luonteesta ja laadusta
 • Osallistujien ohjeistus
  • Reitti
  • Huollot
  • Pakolliset varusteet
  • Keskeyttäminen
  • Säännöt
  • Turvallisuus
 • Muiden reitin käyttäjien tiedottaminen tapahtumasta
 • Reittien merkkaaminen
 • Talkoolaisten vakuutusturva
 • Oman toiminnan vastuuvakuutus
 • Ensihoitohenkilöstön varaaminen
 • Pelastussuunnitelman laatiminen
  • Pelastuskartta
  • Seuranta
  • Jälkipartiot
  • Maastoevakuoinnit
  • Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastusviranomaiselle
 • Tiedottaminen viranomaisille: terveyspalvelut, poliisi, pelastuslaitos
 • Luvat
  • Poliisin lupa yleisötilaisuudelle
   • liikenteenohjaus
  • Maanomistajat
  • Paliskunnat poronhoitoalueella
  • Yksityistiet ja niiden käyttö
  • Musiikin käyttölupa
  • Melulupa
  • Nopeusrajoitukset
  • Ilmoitus mahdollisesti tarjoiltavasta ruuasta kunnan valvontaviranomaiselle
   • hygieniapassit
production